Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Referens till avtal/kontrakt
Term nr T0007
Type Attribute
Definition Identiteten för ett kommersiellt avtal eller kontrakt som detta affärsdokument hänvisar till.
Comment Referens till det kommersiella avtalet som gäller för priserna i prislistan.
Förekomst 1 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length 1 .. 35
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG1[D_1153="CT"].RFF.C506.1154(0070:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank