Se filmen om spårbarhet

Se hur konsumenten på ett snabbt, enkelt och trovärdigt sätt kan få reda på varifrån en produkt kommer.